O– Nagroda o.pl

Polskiego Portalu Kultury

Nagroda O przyznawana przez O.pl Polski Portal Kultury honoruje ważnych dla polskiej kultury twórców, pracujących zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Doceniamy nie tylko artystów, ale także organizatorów życia kulturalnego.

Po raz pierwszy Nagrodę przyznaliśmy w 2010 roku.

Nagrodą O wyróżniamy te osobowości, które w swojej pracy twórczej łączą dbałość o wysoki poziom artystyczny i intelektualny ze zdystansowanym podejściem do wiodących strategii i kulturalnych mód. Interesują nas zwłaszcza te postawy, które wykraczają poza metaforyczne „centrum” – nie boją się geopolitycznej lokalności, twórczo przetwarzają dominujące tendencje, a także kreują nowe jakości artystyczne i społeczne.

Laureatów wyłaniamy w siedmiu kategoriach: sztuki wizualne i fotografia, literatura, teatr, muzyka, film, architektura, design.

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR