Nagroda O2018 Design

Piotr Rypson

Piotr Rypson nie tylko prezentuje czytelnikowi twórczość jednego z najważniejszych projektantów graficznych w Polsce, ale przede wszystkim jako pierwszy sięga po temat, który przez lata stanowił dla badaczy kłopot: zaangażowanie twórczości Mieczysława Bermana w komunistyczną propagandę. Temat, którego unikano, i który marginalizowano, niekiedy zaledwie dotykając przy okazji prezentacji działalności Bermana na polu fotomontażu.

Opisując, będące źródłem licznych kontrowersji, polityczne i ideologiczne tło twórczości projektowej Bermana, Rypson nie ocenia jego wyborów życiowych, a jedynie wybory artystyczne i to one są osią jego książki. Z wnikliwością analizuje ewolucję Bermana zarówno jako artysty, jak i człowieka, ukazując przy tym, jak znaczący był jego wpływ na kształtowanie się historii polskiej grafiki użytkowej.

Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)

To, co zrobił Piotr Rypson pisząc Czerwonego montera, jest pionierskie – sięgając do „czerwonej” epoki projektowania graficznego, otworzył drzwi, które przez długi czas pozostawały zamknięte, a które – ze względu na wartość i znaczenie grafiki użytkowej tamtego czasu – należało w końcu otworzyć. Przede wszystkim zaś przypomniał, że dla badacza nie może być tematów tabu.

Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)
Piotr Rypson, Czerowny monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter,Kraków 2017 (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Nagradzamy Piotra Rypsona za odważny i uczciwy portret jednego z najważniejszych projektantów graficznych PRL-u oraz rzetelną i wnikliwą prezentację jego dorobku artystycznego, którego część była do tej pory niejako „wypierana” z powszechnej świadomości.

Piotr Rypson
Czerwony monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm

Wydawnictwo Karakter
Kraków 2017
U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR