Nagroda O2017 Teatr

Tomasz Rodowicz

Tomasz Rodowicz, urodzony w 1951 roku w Warszawie, jest aktorem, muzykiem i reżyserem. Od 1977 roku występował jako aktor w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W marcu 2004 roku Rodowicz, poszukując otwartości teatru na współczesność, opuścił wieś Gardzienice i założył w Łodzi wraz z innymi aktorami „Gardzienic” Stowarzyszenie Teatralne Chorea.

Tam też narodziła się idea Międzynarodowego Festiwalu Retroperspektywy. Piąta edycja, którą wyróżniamy Nagrodą O, poświęcona była muzyce. Szczególnie spodobało nam się, że Tomasz Rodowicz, jako dyrektor artystyczny Retroperspektyw, zwrócił uwagę na istotę muzyczności w teatrze – pojmując ją jako międzykulturową „fonosferę”, która stanie się z czasem nowym językiem teatru.

Muzyczny język teatru to nie tylko samo dotykanie dźwiękiem uszu odbiorców, lecz także wprowadzenie ich w swoisty trans wpływający na ich uczucia oraz, co najważniejsze, na myśli. W ten właśnie sposób oddziaływał na widownię spektakl ze „skaczącymi aktorami” Idiot Syncrasy zrealizowany przez londyński duet Igor&Moreno. Zbudował on w czasie trwania przedstawienia przestrzeń, w której pozawerbalna komunikacja przebiegała za pośrednictwem dźwięków wydobytych ze sceny, ruchów aktorów i ich zmęczonych ciał.

Tomasz Rodowicz, fot. Pola Amber (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Tomasz Rodowicz, fot. Pola Amber (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)

Muzyczny język teatru igrał z przyzwyczajeniami kulturowymi widzów poprzez nałożenie nowego paradygmatu wprowadzającego język ulicy do języka wysokiego, elitarnej sztuki – czego przykładem była prezentacja hip-hop opery The City izraelskiej grupy Inkubator Theatre. Twórcy poprzez kameralność tego przedstawienia zakpili sobie z rozbuchanej estetyki i przestrzeni opery, zmieniając przy okazji jej znaczenie – zastępując przesadę kameralnością zbliżoną w swojej estetyczniej wymowie do koncertu odbywającego się w niewielkim, podejrzanym klubie-kabarecie. Zespół Inkubator Theatre pozostał jednak wierny ukształtowanemu kilka wieków wcześniej schematowi opery buffa (opery komicznej), którym mistrzem i jednym z twórców był Mozart.

Te dwa przedstawienia dobrze charakteryzują wartości, które chciano przekazać za pośrednictwem muzyczności teatru w piątej edycji Retroperspektyw. Festiwal nastawiony był na to, co ludzkie, i w pełni ukierunkowany na pamięć o tym, co ignorowane przez współczesną, masową kulturę. Inicjatywa Tomasza Rodowicza ujęła nas wrażliwością na teatr i drugiego człowieka.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Tomasz Kowalski (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Paweł Klepacz (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2016 w Łodzi, fot. Paweł Klepacz (źródło: dzięki uprzejmości Teatru Chorea)
TOMASZ RODOWICZ
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy w Łodzi

Od 25 do 28 sierpnia 2016 roku
Organizator: Stowarzyszenie Teatralne Chorea
U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR