O– Nagroda o.pl

Polskiego Portalu Kultury

Nagroda O przyznawana przez O.pl Polski Portal Kultury honoruje ważne zjawiska w świecie kultury polskiej, które wykraczają poza schematy i konwencje. Jej idea zrodziła się w 2009 roku, a rok później po raz pierwszy wręczyliśmy statuetki. W 2015 roku powracamy do tej inicjatywy bogatsi o kolejne pięć lat działania portalu, ale wciąż pozostajemy wierni naszym pierwotnym założeniom.

Podczas gdy warunkiem podstawowym nadawania wyróżnień kulturalnych jest szeroko rozumiana wybitność, Nagroda O wyróżnia dzieła i wydarzenia, które cechuje również niekonwencjonalność, a także innowacyjność środków wyrazu. Większe znaczenie ma przy tym jakość artystyczna oraz intelektualna zjawiska niż stojąca za nim potęga instytucjonalna, choć mogą one iść w parze. W ten sposób mają szansę zwyciężyć wyraziści twórcy, oddolne inicjatywy lub prężne, choć niewielkie ośrodki.

O.pl pragnie zwrócić uwagę opinii publicznej na zjawiska w istotny sposób kształtujące polską kulturę. Portal docenia zwłaszcza przedsięwzięcia wchodzące w dialog z rzeczywistością społeczną oraz tradycją artystyczną, naruszające status quo. Te, które budują nowe wartości, i te, które pielęgnują prawdę historyczną. Wszystkie powinna natomiast łączyć zdolność do wywoływania głębokiej refleksji.

Laureatów wyłonimy w siedmiu kategoriach: sztuki wizualne i fotografia, literatura, teatr, muzyka, film, architektura i design. Dodatkowa nagroda w kategorii „Wydarzenie roku O.pl” zostanie przyznana przez czytelników.

Proces nominacji w kategoriach głównych jest dwuetapowy. Uczestniczą w nim przedstawiciele O.pl oraz jury złożone z krytyków – współpracowników portalu i ekspertów.

Laureaci Nagrody O otrzymają wirtualne, interaktywne, trójwymiarowe statuetki dostępne pod niezmiennym adresem URL.

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR